Vremea Romania, Arad 21°C

Stiri Arad

Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit 2017

Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit 2017
Comentează 0

In conformitate cu Ordinul MENCS nr. 6.161 din 22 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 și Ordinul MEN 3252 din 14 februarie 2017 pentru modificarea anexei 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, în perioada 8 mai -12 mai s-au depus la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Arad 268 de dosare ale candidaților care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit.

Din cele 268 de dosare, 21 de dosare au fost depuse de către cadre didactice auxiliare (contabil, administrator financiar, administrator patrimoniu, secretar, laborant, informatician, bibliotecar).

Cea mai mare concurență, la cadrele didactice se constată la disciplinele tehnologii- 13 candidați pe 5 locuri, maiștri instructori- 3 candidați pe 1 loc, profesori în Cluburile copiilor- 5 candidați pe 2 locuri, Limba română- 22 candidați pe 11 locuri, Religie- 8 candidați pe 4 locuri. La celelalte discipline concurența este de sub 2 candidați pe un loc, exemplu învățători, 48 candidați pe 30 locuri, educatoare, 38 candidați pe 27 locuri, istorie-8 candidați pe 5 locuri, învățământ special- 14 candidați pe 9 locuri.

Există și discipline la care numărul de candidați este același ca și numărul de locuri, Chimie, Fizică, Geografie precum și discipline la care numărul de candidați este mai mic decât numărul de locuri aprobate, exemplu: Informatică.

În cazul concurenților -cadre didactice auxiliare cea mai mare concureță este la secretar 10 candidați pe 2 locuri, restul candidatilor sunt maxim 2 sau sub 2 pe un loc.

În perioada următoare, conform legislației specifice, într-o primă etapă, dosarele vor fi verificate și evaluate de către membrii Consiliului consultativ al fiecărei discipline și de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, urmând ca în perioada 29 mai -21 iunie,  Comisia județeană de evaluare a dosarelor candidaților care participă la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, sesiunea 2017 să verifice și să acorde punctajele finale.

Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului şcolar se va realiza în 27 iunie 2017.

 

Președinte Comisia județeană pentru acordarea gradaţiei de merit,

prof. dr. Ovidiu Florin TODERICI

 

 

Scrie un comentariu

trimite